ATVIRAS KVIETIMAS SCENOS MENŲ KŪRĖJAMS

Kasmet yra išleidžiama daugybė unikalių, drąsių ir įdomių nepriklausomų teatro trupių ar pavienių scenos menų kūrėjų premjerų. Kasmet daugybė jaunų scenos menų profesionalų, prieš teatro krypties aukštojo mokslo diplomų įteikimą, į gyvenimą išleidžia ne vieną intriguojantį pastatymą, kurį tikrai verta pamatyti ne tik akademinėje aplinkoje.  

Lietuvoje  yra  daug ieškančių, profesionaliai kuriančių menininkų ir kartais net nesusimąstome: kiek iššūkių kūrėjui atitenka, norint savo idėją realizuoti iki baigtinio rezultato, kurią vėliau  išvysta žiūrovai.
Kartais, daugybei scenos menų kūrėjų, iki įsitvirtinimo scenos meno profesionalų lauke trūksta visai nedaug. Trūksta tik – ERDVĖS idėjos realizavimui ir pristatymui, bei scenos menų profesionalų PALAIKYMO.

Todėl, meno erdvių VILEIŠIO18 komanda, suprasdami kūrėjų įdomų, tačiau iššūkių kupiną kelią ir vykdydami Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą, kurio metu siekia suteikti kūrėjams visavertes galimybes ir profesionaliai pritaikytas erdves kūrybos sklaidai –  KVIEČIA scenos menų profesionalus PRISTATYTI savo spektaklius, performansus, ar kitus scenos menų projektus  – meno erdvėse VILEIŠIO18.
Jūsų darbai bus pristatomi ne tik žiūrovams, bet ir teatro srities kritikams, kurie parengs jūsų spektaklio recenziją, kas galbūt padės siekti didesnių galimybių profesionaliojo meno lauke. 

Vykdant projektą bus pakviesti net 8 kūrėjai, kurie savo darbus galės pristatyti meno erdvėse VILEIŠIO18.

Atrinktiems aštuoniems  kūrėjams/ trupėms meno erdvės VILEIŠIO18 suteiks:

 • Pasirinktą erdvę spektaklio/performanso ar kt. pristatymui 2023 m. Rugsėjo – Gruodžio mėn. laikotarpiu (1 d.)
 • Pasirinktą erdvę spektaklio pasiruošimui/ repeticijoms (3 d.)
 • Techninis aptarnavimas spektaklio pasiruošimo ir pristatymo metu 
 • Spektaklio viešinimas, reklaminė kampanija ir bilietų platinimas (pagal poreikį) 
 • Atsižvelgiant į individualius kūrėjų poreikius – nemokamą rinkodaros agentūros ,,Kabinet” konsultaciją
 • Scenos meno kritikų refleksija (Diskusija, rezencija ir kt.)

Projektą vainikuosime –  pasiūlydami net dviems  kūrėjams, ar kūrėjų  grupėms, nemokamą dviejų mėnesių rezidavimą naujo kūrybinio projekto realizavimui, meno erdvėse VILEIŠIO18.

Kviečiame dalyvauti:

 • Scenos menų profesionalus turinčius jau sukurtus spektaklius ar kitus sceno meno projektus.

Paraiškos forma: https://shorturl.at/twVW2

Užpildytos paraiškos lauksime iki: 2023 08 01 2023 08 04

Atrinkti scenos menų kūrėjai bus paskelbti: 2023 08 14 el.paštu ir viešai meno erdvių VILEIŠIO18 Facebook’o puslapyje.

Paraiškas vertins:

Andrius Jevsejevas – teatro kritikas, dramaturgas, Slavų filologijos bakalauras (VU), teatro magistras (LMTA)

Sigita Ivaškaitė – dramaturgė, teatro kritikė.Nuo 2015m. LNOBT spektaklių vadovė. 2022m. Auksinių scenos kryžių komisijos narė. 

Dovilė Zavedskaitė –  teatro kritikė, dramaturgė, rašytoja. Tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ Meno tarybos narė. Už dramaturgijos, literatūros ir kritikos darbus yra pelniusi ne vieną apdovanojimą.


Meno erdvių VILEIŠIO18 komanda – aktoriai Eglė Agota Matulytė, Martynas Tomas Gucevičius, Ričardas Bartašius, Domas Šiaulytis.

Paraiškų metu bus vertinama: spektaklio, performanso ar kito scenos meno projekto aktualumas, inovatyvumas ir meninė kokybė.
Paraiškų vertinimo metu, prioritetas bus teikiamas kūrėjams – neturintiems pastovios erdvės spektaklių pristatymams.

Every year, independent theater companies and performers showcase a variety of unique, bold, and exciting premieres. In the realm of theater, numerous young professionals near the completion of their theater education bring forth intriguing productions that go beyond the confines of academia. Lithuania is home to many dedicated and talented artists who tirelessly pursue their creative endeavors. We often overlook the challenges these creators face as they strive to transform their ideas into captivating experiences for audiences.Many aspiring performing arts professionals stand at the threshold of success, longing for the opportunity to establish their reputation in the industry. However, what they often lack is a suitable SPACE to bring their ideas to life and present them, along with the SUPPORT of experienced performing arts professionals.

To support and acknowledge the intricate journey of creators, the VILEISIO18 art spaces team has undertaken a project funded by the Lithuanian Council of Culture. The primary objective of this project is to offer creators comprehensive opportunities and purposefully tailored spaces for the expression and dissemination of their artistic endeavors. As a result, we cordially extend an invitation to performing arts professionals to showcase their plays, performances, or other artistic projects in the esteemed art spaces of VILEISIO18. By participating in this initiative, your works will not only be presented to a discerning audience but also reviewed by theater critics. Such reviews can potentially open doors to greater opportunities within the realm of professional art. As part of the project’s implementation, a total of eight creators will be selected to present their works within the welcoming art spaces of VILEISIO18.

The chosen eight creators/troupes will receive the following provisions:

– Complimentary designated space for the presentation of a play, performance, or other artistic endeavor. This space will be available for use between September and December of 2023, for a duration of one day.

– Free spaces dedicated to the preparation and rehearsal of performances. These rehearsal spaces will be accessible for a period of three days.

– Technical support services during both the preparation and presentation stages of the performance. 

– Free promotion of the performance, encompassing an advertising campaign and the distribution of tickets, as required.

– Consideration of individual requirements through complimentary consultations with the marketing agency „Kabinet” in order to cater to the specific needs of the creators.

– Reflections of performing art critics (Discussion, review and etc.)

As a culmination of the project, we will provide a remarkable opportunity for two creators or groups of creators. They will be granted a complimentary two-month residency at the art spaces of VILEISIO18. This residency aims to support the realization of their new creative projects.

Who can participate?

– Performing arts professionals who have already produced performances or other performing art projects are welcome to join.

Application form: https://shorturl.at/twVW2

Please ensure that your application is submitted by the deadline: 01.08.2023 04.08.2023

The announcement of the selected performing arts creators will take place on 08/14/2023. Notifications will be sent via email and the public announcement will be made on the VILEISIO18 art spaces’ Facebook page.

Applications will be evaluated by:

 • Andrius Jevsejevas – Theater critic, playwright, Bachelor of Slavic Philology (VU), Master of Theater (LMTA), 
 • Sigita Ivaškaitė – Playwright, theater critic, and since 2015, Head of LNOBT performances. In 2022, she served as a member of the Golden Stage Cross Commission.
 • Dovilė Zavedskaitė – Theater critic, playwright, and writer. She is a member of the Art Council of the “Sirenos” International Theater Festival and has received numerous awards for her work in dramaturgy, literature, and criticism.
 • The team of VILEISIO18 art spaces: actors Eglė Agota Matulytė, Martynas Tomas Gucevičius, Ričardas Bartašius, and Domas Šiaulytis.

During the evaluation process, applications will be assessed based on the relevance, innovativeness, and artistic quality of the proposed play, performance, or other theatrical art project. Priority will be given to creators who do not currently have a permanent space for presenting their performances.