ATVIRAS KVIETIMAS SCENOS MENŲ KŪRĖJAMS

Idėjų yra. Noro yra. Kūrybinė komanda yra. Spektaklis yra! KUR MAN JĮ PRISTATYTI?

Jei tavo mintyse kirba šis klausimas – ši informacija TAU!

SKELBIAME ATVIRĄ KVIETIMĄ NEPRIKLAUSOMIEMS SCENOS MENO KŪRĖJAMS.

Meno erdvių VILEIŠIO18 komanda, suprasdami nepriklausomų kūrėjų įdomų, tačiau iššūkių kupiną kelią – jau antrus metus iš eilės –  KVIEČIA scenos menų profesionalus PRISTATYTI savo spektaklius, performansus, ar kitus scenos menų projektus  – meno erdvėse VILEIŠIO18.

Jūsų darbai bus pristatomi ne tik žiūrovams, bet ir scenos meno srities kritikams, kurie parengs jūsų spektaklio recenziją, kas galbūt padės siekti didesnių galimybių profesionaliojo meno lauke.

Taip pat, šiemet, projektas įtrauks ne tik scenos meno kūrėjų darbų pristatymą ir atviras diskusijas vykstančias po to, projektą papildys paskaitų ciklas: kultūros vadybos, komunikacijos ir marketingo temomis, su šios srities profesionalais. Tikime, jog tai bus puikus žinių bagažas, padedantis nepriklausomiems kūrėjams atrasti naujų būdų, kaip tapti dar labiau matomiems ir ką daryti norint ne tik kurti, bet ir savo kūrybą parduoti.

Vykdant projektą bus pakviesti net 8 kūrėjai ar kūrėjų grupės, kurie savo darbus 2024 m. rugsėjo – gruodžio laikotarpyje, galės pristatyti meno erdvėse VILEIŠIO18.

Atrinktiems kūrėjams/ trupėms meno erdvės VILEIŠIO18 suteiks:

 • Pasirinktą erdvę spektaklio/performanso ar kt. pristatymui 2024 m. Rugsėjo – Gruodžio mėn. laikotarpiu (1 d.)
 • Erdvę spektaklio/ performanso ar kt. repeticijoms
 • Techninį aptarnavimą spektaklio pristatymo metu 
 • Spektaklio viešinimą, reklaminę kampaniją ir bilietų platinimą (pagal poreikį) 
 • Atsižvelgiant į individualius kūrėjų poreikius – konsultaciją su dizaino paslaugų agentūra ,,Kabinet” 
 • Scenos meno kritikų refleksiją (Diskusija, recenzija ir kt.)
 • Paskaitų ciklą kultūros vadybos, marketingo, komunikacijos temomis.

Projektą vainikuosime –  pasiūlydami net dviems kūrėjams, ar kūrėjų  grupėms, nemokamą rezidavimą naujo kūrybinio projekto realizavimui, meno erdvėse VILEIŠIO18.

Kviečiame dalyvauti:

 • Scenos menų profesionalus turinčius jau sukurtus spektaklius ar kitus sceno meno projektus.

 

Paraiškos forma: Paraiška

Užpildytos paraiškos lauksime iki: 2024 07 28 (imtinai)

Atrinkti scenos menų kūrėjai bus paskelbti: iki 2024 08 04 el.paštu ir viešai meno erdvių VILEIŠIO18 Facebook’o puslapyje.

Paraiškas vertins:

Andrius Jevsejevas – teatro kritikas, dramaturgas, Slavų filologijos bakalauras (VU), teatro magistras (LMTA). Vilniaus Senojo teatro dramos kuratorius.

Sigita Ivaškaitė – šokio dramaturgė, scenos menų kritikė. Nuo 2015m. LNOBT spektaklių vadovė. 2022m. Auksinių scenos kryžių komisijos narė.

Dovilė Zavedskaitė – teatro kritikė, dramaturgė, rašytoja. „Teatro žurnalo“ vyr. redaktorė.

Rimgailė Renevytė – jaunosios kartos teatrologė, teatro ir kino kritikė, dramaturgijos festivalio „Versmė“ organizatorė.

Kristina Steiblytė – teatrologė ir teatro kritikė.

Meno erdvių VILEIŠIO18 komanda – Eglė Agota Matulytė, Martynas Tomas Gucevičius, Ričardas Bartašius, Domas Šiaulytis, Adelina Skalandytė-Šimonė.

Paraiškų metu bus vertinama: spektaklio, performanso ar kito scenos meno projekto aktualumas, inovatyvumas, meninė kokybė ir techninės galimybės pasiūlytus projektus kokybiškai atlikti ir pristatyti VILEIŠIO18 erdvėse.
Paraiškų vertinimo metu, prioritetas bus teikiamas tiems scenos meno kūrėjams, kurie nedisponuoja erdve savo kūrinių pristatymui.

Ideas? Check. Motivation? Check. Creative team? Check. Performance ready! WHERE TO PRESENT IT?

If this question is on your mind, this information is FOR YOU!

ANNOUNCING AN OPEN CALL FOR INDEPENDENT PERFORMING ARTS CREATORS.

Understanding the challenging yet fascinating path of creators, the VILEIŠIO18 arts space team is announcing for the second year in a row, an OPEN CALL for performing arts professionals to present their plays, performances, or other projects in the VILEIŠIO18 art spaces.

Your works will be presented not only to audiences but also to performing arts critics who will review your performance, potentially helping you gain greater opportunities in the professional art field.

This year, the project will include not only the presentation of performing arts works and open discussions but also a series of lectures on cultural management, communication, and marketing, led by industry professionals. We believe this will provide a valuable knowledge base to help independent creators find new ways to become more visible and succeed not only in creating but also in selling their creations.

Eight creators or groups will be invited to present their works in the VILEIŠIO18 art spaces from September to December 2024.

 

The chosen eight creators/troupes will receive the following provisions:

 • Complimentary designated space for the presentation of a play, performance, or other artistic endeavor. This space will be available for use between September and December of 2024, for a duration of one day.
 • Free space dedicated to the rehearsal of performances.
 • Technical support services during presentation of the performance. 
 • Free promotion of the performance, encompassing an advertising campaign and the distribution of tickets, if required.
 • Consideration of individual requirements through complimentary consultations with the marketing agency „Kabinet” in order to cater to the specific needs of the creators.
 • Reflections of performing art critics (Discussion, review and etc.)
 • A series of lectures on cultural management, marketing, and communication.

As a culmination of the project, we will provide a remarkable opportunity for two creators or groups of creators. They will be granted a complimentary residency at the art spaces of VILEIŠIO18. This residency aims to support the realization of their new creative projects.

We invite:

 • Performing arts professionals with already created plays or other performing arts projects.

Application form: Apply here

Deadline for applications: July 28, 2024 (inclusive)

Selected performing arts creators will be announced by August 4, 2024, via email and publicly on the VILEIŠIO18 Facebook page.

The jury:

Andrius Jevsejevas – Theater critic, playwright, Bachelor of Slavic Philology (VU), Master of Theater (LMTA), curator of drama at Vilnius Old Theatre.

Sigita Ivaškaitė – dance playwright, performing art critic and since 2015, Head of LNOBT performances. In 2022, she served as a member of the Golden Stage Cross Commission.

Dovilė Zavedskaitė – theater critic, playwright, and writer. She is the editor-in-chief of „Teatro žurnalas” (Theater Journal).

Rimgailė Renevytė – a young generation theaterologist, theater and film critic, organizer of the dramaturgy festival „Versmė”.

Kristina Steiblytė – a theaterologist and theater critic.

The team of VILEISIO18 art spaces: actors Eglė Agota Matulytė, Martynas Tomas Gucevičius, Ričardas Bartašius, Domas Šiaulytis, Adelina Skalandytė-Šimonė.

Evaluation criteria:

The relevance, innovativeness, artistic quality, and technical feasibility of the proposed projects to be successfully executed and presented in the VILEIŠIO18 spaces. Priority will be given to performing arts creators who do not have their own space for presenting their works.